W dniu wczorajszym, tj. 18.08.2016 roku odbyło się spotkanie Rady Klastrów Medycznych, czyli wspólnej inicjatywy umożliwiającej, m.in. efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału klastrów, w imieniu których koordynatorzy Klastrów podpisali stosowne porozumienie.

Współpraca zakłada również współpracę w zakresie stymulowanie innowacyjności branży; łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji podmiotów z obszaru medycyny w celu efektywnego wykorzystywania istniejących  możliwości oraz szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez wzajemną wymianę informacji dotyczących możliwości współpracy w zakresie wspólnych projektów zarówno pomiędzy klastrami jak również podmiotami będącymi członkami tych klastrów.

W spotkaniu wziął udział przedstawiciel MedCluster Paweł Gądek, jak również:

Izabela Czeremcha – menadżer klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych

Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Romuald Litwin, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju (B+R) – koordynator, Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie

Na spotkaniu zabrakło przedstawiciela Klastra Lubelska Medycyna, który również podpisał ww. porozumienie.