Spotkanie Rady Klastrów Medycznych

W dniu wczorajszym, tj. 18.08.2016 roku odbyło się spotkanie Rady Klastrów Medycznych, czyli wspólnej inicjatywy umożliwiającej, m.in. efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału klastrów, w imieniu których koordynatorzy Klastrów podpisali stosowne porozumienie. Współpraca zakłada również współpracę w zakresie stymulowanie innowacyjności branży; łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji podmiotów z obszaru medycyny w celu efektywnego wykorzystywania istniejących  możliwości oraz [...]