W dniach 12-13 kwietnia 2018 trzech członków Stowarzyszenia Medycyna Polska wzięło udział w dwudniowej wizycie studyjnej w Malmö (Szwecja). W jej ramach odbyli spotkanie z przedstawicielami firmy Tunstall – jednym z największych przedsiębiorców zajmujących się sprzętem do teleopieki oraz telemedycyny.

Celem spotkania było nawiązanie szerszej i bliższej współpracy w ww. obszarach, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz know-how.

Kolejne spotkanie zaplanowano w Polsce.