Członkostwo w Klastrze tworzy niepowtarzalną możliwość podniesienia prestiżu firmy, pozyskania nowych technologii, innowacji, podniesienia konkurencyjności oraz promocji firmy na krajowym i międzynarodowym rynku.

Zaproszenie do aktywnego członkostwa w naszym klastrze może być atrakcyjne i korzystne przede wszystkim dla firm, które na minimum jedno z poniższych pytań odpowiedziałyby twierdząco:

 • Czy potrzebujesz pomocy przy pozyskaniu funduszy z zewnętrznych źródeł finansowania (programy unijne, międzynarodowe, inwestorzy prywatni, finansowanie społecznościowe „crowdfunding”, pożyczki na preferencyjnych warunkach)
 •  Czy chcesz realizować projekty unijne?
 •  Czy potrzebujesz dostęp do ofert na preferencyjnych warunkach (grupowe zamówienia)?
 • Czy chcesz zwiększyć liczbę klientów?
 • Czy planujesz tworzyć nowe usługi lub produkty?
 • Czy panujesz poszerzać Twoją działalność o nowe regiony, rynki (w tym międzynarodowe)?
 • Czy zależy Ci na zwiększeniu prestiżu i wiarygodności firmy?
 • Czy chcesz wymieniać się / otrzymywać doświadczenia od innych członków Klastra?Czy chcesz mieć dostęp do najnowszych technologii?
 • Czy chcesz mieć ułatwiony dostęp do lobbowania swoich interesów wśród podmiotów władzy samorządowej?
 • Czy uważasz aby Twoja dotychczasowa lub przyszła działalność mogła świadczyć usługi dla sektora zdrowia?

7 kroków przystąpienia do Klastra:

  1. Kontakt telefoniczny 502 904 809 lub mailowy- biuro@medcluster.pl
  2. Wypełnienie deklaracji członkowskiej (do pobrania poniżej)
  3. Przesłanie wypełnionej deklaracji (skan) na adres mailowy biura
  4. Pozytywne zaopiniowanie kandydata przez Zarząd Klastra
  5. Spotkanie z przydzielonym koordynatorem
  6. Podpisanie umowy o współpracę i dostarczenie jej do biura klastra wraz z oryginałem deklaracji
  7. Wniesienie opłaty członkowskiej (wysokość składki członkowskiej ustala jest indywidualnie).

Dokumenty do pobrania:

umowa medcluster 2017

deklaracja członkowska 2017