Film promujący usługę teleopieki realizowaną przez Stowarzyszenie Medycyna Polska w ramach projektu: „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
#telecare, #teleopieka, #senior #telemedycyna #poznanwspiera