Monthly Archives: październik 2016

//październik

Platforma Sharepoint – Wdrożenie

Dnia 31.10.2016 uruchomiona zostanie platforma wymiany informacji i danych SharePoint. Umożliwi ona sprawny i szybki kontakt pomiędzy członkami MedCluster, umożliwi wymianę informacji, know-how czy dobrych praktyk. Dzięki tej usłudze członkowie Klastra będą mogli pozyskiwać partnerów do projektów, znaleźć interesujące środki finansowania czy nawiązać nowe kontakty krajowe oraz zagraniczne. Wszyscy aktualni członkowie otrzymają szczegółowe informacje oraz [...]

Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju

 25 października o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie koordynator MedCluster Andrzej Witek weźmie udział w seminarium, które będzie dotyczyło funkcjonowania opieki koordynowanej i zintegrowanej. W trakcie trzech sesji omówione zostaną doświadczenia polskie i zagraniczne w zakresie wspierania osób wymagających długotrwałej opieki medycznej oraz dodatkowego wsparcia ze strony służb socjalnych. Uczestnicy spotkania będą się zastanawiać nad [...]

Gala Klastrów 2016

Nasz przedstawiciel Paweł Gądek w dniu jutrzejszym tj. 25 października 2016r. weźmie udział w Gali Klastrów. Podczas Gali Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów dokona wręczenia statusu Krajowym Klastrom Kluczowym wybranym w ramach II rundy Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego. W trakcie Gali zaplanowano również przeprowadzenie prezentacji dotyczącej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także przedstawienie informacji o [...]

Wizyta przedstawicieli Kliniki Chirurgii Mazan

Dnia 14.10.2016 r. przedstawiciele Kliniki Chirurgii Mazan, członka MedCluster, wzięli udział w jednodniowym spotkaniu z przedstawicielami oraz partnerami naszego Klastra. W ramach wizyty nawiązano współpracę pomiędzy Kliniką, a siecią przychodni medycznych CenterMed, przedstawiono ofertę Medycznego Contact Center, omówiono również kwestię dalszej współpracy, szczególnie w obszarze turystyki zdrowotnej. Klinikę Chirurgii Mazan reprezentował właściciel dr Zbigniew Mazan oraz Pani [...]

Zaproszenie na warsztaty

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych serdecznie zaprasza członków klastra MedCluster do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów pt. „Promocja małopolskich przedsiębiorstw z sektora Lifescience na arenie międzynarodowej”, które odbędą się w siedzibie Jagiellońskiego Centrum Innowacji w Krakowie, przy ul. Bobrzyńskiego 14. Pierwsze warsztaty odbędą się w terminie: 17-18.11.2016 r. (czwartek – piątek) 24-25.11.2016 r. (czwartek – piątek) [...]

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych nowym członkiem MedCluster

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych (FII) jest dynamicznie rozwijającą się organizacją o charakterze non profit skupioną wokół działalności badawczo – rozwojowej. Z siedzibą w Krakowie (Polska), której głównym celem jest wspieranie wdrażania innowacyjnych produktów i usług znajdujących zastosowanie w elektroenergetyce, energetyce odnawialnej, gospodarce odpadami oraz ICT. Działalność Fundacji ukierunkowana jest na wspieranie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw, głównie [...]

Stowarzyszenie Medycyna Polska wygrało tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego

Zakończono głosowanie nad tegorocznym Budżetem Obywatelskim w Tarnowie. Najwięcej głosów uzyskał projekt Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej zgłoszony przez Stowarzyszenie Medycyna Polska, koordynatora Klastra Medycznego MedCluster ! Projekt zakłada wsparcie kwotą 400 tys. zł czterech Centrów, gdzie realizowane są różnorodne formy aktywności dla seniorów, m.in. fitness, nordic walking, wykłady z zakresu profilaktyki zdrowia, warsztaty komputerowe, zajęcia usprawniające z fizjoterapeutą, [...]

Pilotaż Teleopieki w Subregionie Tarnowskim

W dniach 28.09.2016 – 30.09.2016 Stowarzyszenie Medycyna Polska zrealizowało pilotażowy program teleopieki dla mieszkańców subregionu Tarnowskiego. Przed wdrożeniem zorganizowano spotkanie informacyjne dla 25 zakwalifikowanych osób, na którym udzielono wszelkich informacji na temat zasad i funkcjonowania całego systemu. Odbyło się również szkolenie praktyczne z obsługi przekazanego sprzętu. W najbliższym czasie planowane jest jest kolejne spotkanie ewaluacyjne, [...]