Stowarzyszenie Medycyna Polska Partnerem w Horyzont 2020

Stowarzyszenie Medycyna Polska jako jeden z 27 podmiotów z całego świata, zostało partnerem przy projekcie Horyzont 2020. Projekt koordynowany przez włoską organizację został złożony w obszarze Internet of Things, co pozwoli na uzupełnienie osiągnięć technologicznych o zakrojone na szeroką skalę projekty pilotażowe, prowadzone w obszarach głównych wyzwań społecznych. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w III kwartale.