MedCluster otrzymał zaproszenie do udziału w MedicaSILESIA Cluster Meeting 2016, czyli pierwszego branżowego spotkania biznesu, nauki oraz samorządu prezentującego potencjał innowacyjny i wdrożeniowy śląskiej branży medycznej. Wydarzenie to jest częścią IX edycji Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach.

Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach jest doskonałą okazją do nawiązania współpracy na poziomie międzynarodowym i najbardziej skuteczny sposób, aby zbudować szeroką sieć kontaktów w dziedzinie biznesu i badań. Spotkania skierowane są do przedstawicieli sektora medycznego, ICT, materiałów i nanotechnologii z całej Europy. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zachęcamy również przedstawicieli wszystkich klastrów, jego członków i zarządzających, do których skierowana będzie konferencja i warsztaty. Integralną częścią wydarzenia będą również wizyty studyjne w wiodących ośrodkach badawczo-rozwojowych o najwyższym potencjalne w obszarze technologii medycznych w województwie śląskim.

W ramach zaproszenia, koordynator MedCluster Andrzej Witek weźmie udział w roli eksperta w panelu KLASTRY W EUROPIE, POLSCE, NA ŚLĄSKU.

Więcej informacji na stronie: http://www.medicasilesia.pl/