Przedstawiciele Stowarzyszenia Medycyna Polska Pan Andrzej Witek Prezes Zarządu Głównego oraz Pan Paweł Popek Wiceprezes Zarządu Głównego w dniach 23-24 października 2017 r. w Warszawie uczestniczą w trzynastej edycji Forum Rynku Zdrowia. To jedna z najbardziej prestiżowych, publicznych i wielowątkowych debat o systemie ochrony zdrowia w naszym kraju, gromadząca co roku ponad 1000 uczestników.

WYBRANA TEMATYKA SESJI XIII FORUM RYNKU ZDROWIA

 • Najważniejsze zamiany w opiece zdrowotnej
 • Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
 • Koordynowana opieka zdrowotna
 • Od izby przyjęć do wypisu
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Prawo w ochronie zdrowia – wybrane zagadnienia
 • Polityka lekowa
 • Przemysł farmaceutyczny w Polsce
 • Rynek wyrobów medycznych
 • Polskie e-zdrowie
 • Telemedycyna – czy wykorzystujemy jej potencjał?
 • Onkologia – wyzwania terapeutyczne i organizacyjne
 • Hematoonkologia – mamy nadal wiele do zrobienia
 • Polska kardiologia – sukcesy i kilka pytań
 • Choroby płuc
 • Szczepienia w systemie zdrowia publicznego
 • Rehabilitacja, czyli nie marnujmy efektów terapii

Więcej informacji oraz relację na żywo znajdą Państwo się na stronie:

http://www.forumrynkuzdrowia.pl/2017/pl/o-forum/192/

XII forum zdrowia