11 sierpnia 2017 r. w Centrum Teleopieki w Poznaniu odbyło się spotkanie partnera projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Stowarzyszenia Medycyna Polska z przedstawicielami władz miasta Poznania oraz mediów.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość sprawdzenia funkcjonalności systemu, jak również poznać specyfikę pracy oraz plany działań projektowych na najbliższe miesiące.

Centrum Teleopieki działa od 1 kwietnia 2017 roku. Nad bezpieczeństwem podopiecznych czuwa dziewięciu teleasystentów, zatrudnionych przez Stowarzyszenie Medycyna Polska. Pracują 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. System skierowany jest do osób starszych, niesamodzielnych lub tych, którzy wymagają stałego nadzoru. W pierwszej kolejności pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzają wywiad środowiskowy i wspólnie ze specjalistą ds. teleopieki oraz asystentami ustalają Indywidualny Program Opieki i Wsparcia, następnie wprowadzają podopiecznych i szkolą z obsługi zestawu do teleopieki.

Od 1 kwietnia 2017 roku Centrum Teleopieki w Poznaniu “wysłało” 30 karetek pogotowia ratunkowego do podopiecznych, dzwoniących na linię ratunkową SOS.

Działanie, którego inicjatorem jest Miasto Poznań, zdobyło ponad 12,5 mln złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Opracowania i wdrożenia systemu teleopieki w ramach projektu “Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” podjęło się Stowarzyszenie “Medycyna Polska”. Działania te uzupełnione zostały prze usługi domowe realizowane przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “Flandria”. W projekcie bierze także udział Polski Komitet Opieki Społecznej, Fundacja Aktywizacja oraz Fundacja L’Arche.

Informacje prasowe:

http://www.poznan.pl/mim/public/info/news.html?co=print&id=108929&instance=1016&lang&parent&category&

http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/poznan-ponad-250-seniorow-korzysta-juz-z-systemu-teleopieki,96619.html

https://www.facebook.com/stowrzyszeniemedycynapolska/posts/533177073690293