Ubrani w pomoc. System teleopieki wspiera mieszkańców Wielkopolski