Miło nam poinformować iż projekt  pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych” w obszarze zawodów związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną zyskał akceptację Zarządu Województwa. TEB Edukacja Sp z o. o. wraz ze Stowarzyszeniem Medycyna Polska, koordynatorem Klastra Medycznego MedCluster – partnerem projektu, będzie realizować działania projektowe na terenie województwa Małopolskiego.
 
W ramach projektu, zadaniem Stowarzyszenia Medycyna Polska będzie opracowanie i uruchomienie wirtualnej przychodni, która stanowić będzie bazę dydaktyczną, w której uczniowie i słuchacze będą mogli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną.
 
Realizacji projektu rozpocznie się w sierpniu bieżącego roku.