W dniu 16.11.2016 odbyło się spotkanie członków MedCluster z przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego oraz spółki celowej UŚ – SPIN-US Sp. z o o.

Spotkanie związane było z nawiązaniem współpracy pomiędzy ww. podmiotami w obszarze innowacji, nowoczesnych technologii, badań naukowo-rozwojowych oraz otwarcia INFO-TECH-MED – projektu zakładającego współpracę środowisk naukowo badawczych i biznesowych z sektora medycznego, technologicznego, edukacyjnego w zakresie upowszechniania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań pozwalających na poprawę jakości i wydajności procesów leczenia.

W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o szczegółach spotkania roboczego, które odbędzie się 15.12.2016 na Uniwersytecie Śląskim.