Informujemy, że Stowarzyszenie Medycyna Polska złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski RPO WM na lata 2014-2020.

 

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), poprzez:

1)      promocje gospodarczą regionu,

2)      wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne,

3)      promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu,

4)      wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju.