Podsumowanie “Taksówka dla Seniora”

Przedmiotem zadania była realizacja bezpłatnych usług transportowych dla mieszkańców Poznania po 70 roku życia.  Do głównych celów projektu należało stworzenie możliwości wyjścia z domu osobom, które z powodów ograniczonych możliwości poruszania się i przemieszczania nie mogły dotychczas aktywnie partycypować w życiu społecznym. Projekt umożliwił bezpłatny transport osób, m.in. do urzędów, placówek medycznych oraz cmentarzy w granicach administracyjnych Poznania. Przewozy odbywały się 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) po 11 godzin dziennie w godz. 7.00-18.00. Do dyspozycji beneficjentów należały taksówki  oraz samochody przystosowany do przejazdów specjalistycznych.W ramach zadania wykonano 1099 kursów dla 730 osób oraz 12 kursów specjalistycznych dla 6 osób.Przy realizacji projektu Stowarzyszenie Medycyna Polska współpracowało z korporacją taxi ITAXI.

poznanwspiera#

Poniżej informacja o kolejnej edycji programu:

 http://centrumis.pl/taxi-dla-seniora.html