Celem realizowanego przez Stowarzyszenie Medycyna Polska programu było dotarcie do seniorów z bezpłatną pomocą przy drobnych, domowych usterkach. Program skierowany był w głównej mierze do emerytów w wieku 65+, mieszkających na terenie Poznania, zwłaszcza osób samotnych, którzy potrzebowali pomocy w wykonaniu prostych czynności technicznych (np. wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, cieknący kran, spłuczka i podobne drobne czynności, nie wymagające szczególnej specjalistycznej wiedzy czy specjalistycznych uprawnień).

Zakładane rezultaty realizacji zadania zostały osiągnięte. W ramach projektu wykonano 500 usług dla 320 seniorów z Poznania, które w znaczącym stopniu poprawiły jakość ich życia oraz zwiększyły poziom bezpieczeństwa osobistego.
poznanwspiera#

Więcej informacji o kolejnej edycji projektu:
http://centrumis.pl/kolejna-edycja-projektu-z%C5%82ota-r%C4…