Dnia 31.10.2016 uruchomiona zostanie platforma wymiany informacji i danych SharePoint. Umożliwi ona sprawny i szybki kontakt pomiędzy członkami MedCluster, umożliwi wymianę informacji, know-how czy dobrych praktyk. Dzięki tej usłudze członkowie Klastra będą mogli pozyskiwać partnerów do projektów, znaleźć interesujące środki finansowania czy nawiązać nowe kontakty krajowe oraz zagraniczne.

Wszyscy aktualni członkowie otrzymają szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące tej usługi w korespondencji mailowej.

Zespół MedCluster