MedCluster jako parton medialny zaprasza na Konferencję dotyczącą nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Tematyka konferencji:

Wsparcie technologiczne – optymalizacja i bezpieczeństwo:

– elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów

– zarządzanie procesami biznesowymi

– Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące

– Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing

– zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi

– ERP – narzędzia zintegrowane

– obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów

– umacniamy relacje – CRM na służbie – nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem

– mobilne rozwiązania dedykowane – integracja systemów – zasilanie awaryjne – bezpieczeństwo energetyczne – outsourcing usług – przegląd możliwości, kryteria wyboru – nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych.

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 • kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii ,
 • doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,
 • przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,
 • osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,
 • dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych,
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,
 • kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,
 • kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,
 • przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,
 • ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,
 • szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych.

http://successpoint.pl/ochrona-zdrowia-2017-2