Dnia 24.11.2016r. w Tarnowie odbędzie się w Polsko – Norweska konferencja której tematem będzie: „ Zdrowy styl życia – doświadczenia Polski i Norwegii ”. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Medycyna Polska.

Konferencja ta jest zwieńczeniem prac realizowanych w ramach  projektu:

„Zdrowsi na jesieni życia – promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców subregionu tarnowskiego w wieku 50+ finansowanego ze środków funduszy norweskich”.