Klaster MedSilesia jest partnerem Ministerstwa Rozwoju podczas Konferencji Klastrowej pn. Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4 w dniu 30 czerwca 2017r.

Klaster odpowiedzialny będzie ze realizację sesji 2 Zdrowe Społeczeństwo, która skupia się wokół tematów:

Roboty medyczne i telemedycyna, Digital Health, kształtujące nowe standardy systemu opieki zdrowotnej – czyli jaką rolę Grupa Wyszehradzka może odegrać w rewolucji usług medycznych.

Współpraca oparta na strategii inteligentnych specjalizacji reprezentowanych przez klastry „medyczne” w Polsce i w krajach V4+4, ukierunkowana na wypracowanie wspólnego programu działań, ze szczególnym uwzględnieniem barier, wyzwań i kierunków współpracy.

Więcej informacji na stronie: http://www.medsilesia.com