Stowarzyszenie Medycyna Polska wraz z partnerami: Servitum Sp. z o.o. oraz Spółdzielnia Socjalna BioVitaMed przystąpiło do otwartego naboru Partnerów do projektu w ramach podziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie RPO Województwa Małopolskiego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację projektu typu D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

W ramach ww. typu projektu przewiduje się realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych, w szczególności wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Celem przedsięwzięć podejmowanych w ramach ww. typu jest zorganizowanie kompleksowego systemu opieki, umożliwiającego osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach ww. typu przewiduje się realizację projektów, które umożliwią osobom niesamodzielnym bezpieczne funkcjonowanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania świadczonych w ramach projektu obejmujących przynajmniej:

  • dostęp do centrum teleopieki, zapewniającego co najmniej możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej;
  • zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania (np. sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania).

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-1–uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-d–wsparcie-projektow-z-zakresu-teleopieki—rpmp-09-02-01-ip-01-12-025-17