Opis produktu

Plan działań, kooperacji i opieki dla pokolenia w wieku 50+60+70+

Dla Stowarzyszenia Medycyna Polska szczególnie istotne jest promowanie zdrowia w ciągu całego życia, dlatego  tak ważne i godne uwagi są kwestie zdrowotne dotyczące seniorów. Osoby starsze odgrywają ważną rolę w rodzinach i w społeczności, chociaż ich wkład jest często niewystarczająco doceniany. Należy pamiętać, że wiedza uzyskana przez osoby starsze z doświadczeń całego życia ma istotną wartość dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Reagując na potrzeby seniorów Stowarzyszenie Medycyna, w ramach Programu Społecznego Koalicja Dla Seniora, opracowuje Projekt “Zdrowie 50+”, który skierowany będzie do osób powyżej 50 roku życia. Celem programu jest utrzymanie w dobrym stanie zdrowia osób zbliżających się do wieku senioralnego, uwzględniając jednocześnie potrzebę rozwoju, wspierając ich aktywność oraz zwiększenie udziału w życiu publicznym, promując ich maksymalną samodzielność, niezależność i autonomię oraz zapewniając dostęp do kompleksowych usług zdrowotnych i społecznych.

Wiedza, informacja i edukacja zdrowotna są ważne w każdym wieku, jednak w starszym wieku tym bardziej zyskują na znaczeniu.