Opis produktu

Fundusze Norweskie – realizacja projektu: „Zdrowsi na jesieni życia promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców subregionu Tarnowskiego w wieku 50+”

Budowanie kompleksowych programów promujących zdrowie, profilaktykę zdrowotną a zwłaszcza zdrowy styl życia wśród osób w wieku 50+. Dzięki realizacji tego projektu możliwe stało się  tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi oraz norweskimi podmiotami działającymi na rzecz zdrowia publicznego, poprawy jakości zarządzania zdrowiem publicznym  poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także prezentacje technologii sprzyjających wyrównywaniu szans w zdrowiu.