Opis produktu

Budowa przestrzeni dla innowacji, Park Naukowo-Technologiczny laboratoria badawcze, kadra naukowa, inkubatory, wsparcie dla biznesu.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie wysokiej jakości infrastruktury pro rozwojowej dla potrzeb rozwoju innowacyjnych inicjatyw biznesowych oraz wspomagających rozwój gospodarki opartej w głównej mierze na wiedzy.

Projekt zakłada współpracę środowisk naukowo badawczych i biznesowych z sektora medycznego, technologicznego, edukacyjnego w zakresie upowszechniania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań pozwalających na poprawę jakości  i wydajności procesów leczenia. Dynamiczny postęp technologiczny pozwala na wykorzystanie innowacji w medycynie z korzyścią zarówno dla pacjentów jak i podmiotów realizujących cele prozdrowotne. Współpraca podmiotów posiadających komplementarną wiedzę i doświadczenie umożliwia opracowanie i wdrożenie innowacji, gdyż po pierwsze obniża ryzyko związane z kreowaniem innowacyjnych rozwiązań, a po drugie umożliwia racjonalizację działań proinnowacyjnych.
Dzięki innowacjom właściwie zaimplementowanym w medycynie możliwe jest osiągnięcie znaczących, pozytywnych efektów zarówno ekonomicznych jak i społecznych, m.in. wydłużenie oczekiwanej długości życia i poprawa jakości zdrowotnej.