Opis produktu

TeleOpieka jest nową usługą dającą możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. System skierowany jest do osób starszych, niesamodzielnych, czasowo lub stale samotnych lub aktywnych, które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie,  jednak wymagają stałego nadzoru.

W razie pojawienia się zagrożenia, jak np. nagła choroba, zasłabnięcie, upadek, potrzeba wsparcia psychologicznego, awaria urządzeń domowych, zatrzaśnięcie drzwi, potrzeba szybkiej informacji lub zamówienie usługi, system umożliwia wezwanie pomocy lub dostarcza rozwiązania niezbędne do zażegnania zaistniałego problemu.

Tele Asystent to usługa kompleksowej 24 godzinnej telefonicznej, osobistej oraz zdalnej opieki nad klientem systemu. Każdy z podopiecznych zostanie objęty systemem wspomagającym bezpieczeństwo i codzienne życie. Teleopieka – przycisk dla życia jest  jedynie jego elementem , a opisywana kompleksowa usługa ma charakter unikalny w skali Polski. Podopiecznymi będą osoby starsze, niepełnosprawne ruchowo, wykluczone społecznie i samotne.