Yearly Archives: 2016

Politechnika Świętokrzyska członkiem MedCluster

W dniu wczorajszym tj. 19.12.2016 r . w Kielcach podpisane zostało porozumienie na mocy którego Politechnika Świętokrzyska stała się członkiem MedCluster.  Zawarte porozumienie umożliwi włączenie uczelni w projekt budowy Info-Tech-Med - przestrzeni innowacyjnych inicjatyw biznesowych dla ochrony zdrowia, poszerzenie oferty edukacyjnej z obszaru informatyki medycznej, rozwój badań naukowych pod kątem tworzenia innowacyjnych rozwiązań z obszaru [...]

Podsumowanie spotkania

W dniu wczorajszym, tj. 15.12.2016r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się spotkanie w sprawie projektu INFO-TECH-MED – space for innovations. Koordynator MedCluster Andrzej Witek  rozpoczął spotkanie od przedstawienia ogólnych założeń projektu. W kolejnych częściach zaprezentowane zostały założenia informatyczne, technologiczne oraz medyczne do projektu, natomiast w rolę panelistów wcielili się, m.in. Paweł Popek, Dyrektor ds. IT Grupy [...]

Spotkanie Info-Tech-Med 15.12.2016

Zapraszamy  na spotkanie INFO-TECH-MED – space for innovations które odbędzie się 15.12.2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (Katowice, Bankowa 11a). Program spotkania: 11:00 – 11:15 – przywitanie gości, ogólne założenia projektu INFO-TECH-MED– Andrzej Witek 11:15 – 11:45 – założenia informatyczne w projekcie – Paweł Popek, Dyrektor IT. Grupy CenterMed; 11:45 – 12:15 [...]

Współpraca z Orange Polska oraz Fundacją Orange

Działając na rzecz poznańskiej społeczności w imieniu Orange Polska i Fundacji Orange rozpoczęto współpracę ze Stowarzyszeniem Medycyna Polska. W związku z powyższym przekazany został sprzęt komputerowy dla Stowarzyszenia Medycyna Polska. W spotkaniu uczestniczyli Pani Monika Szelągiewicz Koordynator Oddziału Poznań Stowarzyszenia Medycyna Polska, przedstawiciele Seniorów Poznańskich oraz Dyrektor Regionu Wielkopolska Mariusz Bak. Spotkanie  odbyło  się w [...]

Miliard w patencie 3

W dniu dzisiejszym tj. 22.11.2016 r. przedstawiciele MedCluster Pan Paweł Gądek oraz Pan Paweł Popek uczestniczą w kolejnym spotkaniu networkingowym z cyklu : „Miliard w patencie” w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie przyjmuje formułę brunch’u naukowo-biznesowego adresowanego do firm sektora prywatnego, naukowców, inwestorów kapitałowych (korporacyjnych i prywatnych) oraz wszystkich zainteresowanych. Spotkanie zorganizowane w ramach festiwalu innowacji INnO KATOwice [...]

Przedstawiciele MedCluster na Uniwestytecie Śląskim

W dniu 16.11.2016 odbyło się spotkanie członków MedCluster z przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego oraz spółki celowej UŚ - SPIN-US Sp. z o o. Spotkanie związane było z nawiązaniem współpracy pomiędzy ww. podmiotami w obszarze innowacji, nowoczesnych technologii, badań naukowo-rozwojowych oraz otwarcia INFO-TECH-MED - projektu zakładającego współpracę środowisk naukowo badawczych i biznesowych z sektora medycznego, technologicznego, edukacyjnego [...]

Konferencja Polsko – Norweska 24.11.2016r.

Dnia 24.11.2016r. w Tarnowie odbędzie się w Polsko - Norweska konferencja której tematem będzie: „ Zdrowy styl życia – doświadczenia Polski i Norwegii ”. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Medycyna Polska. Konferencja ta jest zwieńczeniem prac realizowanych w ramach  projektu: „Zdrowsi na jesieni życia – promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców subregionu [...]

MedCluster otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w Targach TECHNOLOGY HUB 2017 które odbędą się w terminie 20-22 kwietnia 2017r. we Włoszech. Targi  TECHNOLOGY HUB 2017  www.technologyhub.it/en  , dotyczą innowacji i nowych technologii. Organizowane sa w Mediolanie, w terminie 20-22 kwietnia 2017 r. (czwartek-sobota), Targi Technology Hub to jedno z ważniejszych wydarzeń we Włoszech będące punktem [...]

Współpraca pomiędzy partnerami MedCluster

Miło nam poinformować, iż Grupa CenterMed - polska sieć prywatnych przedsiębiorstw medycznych oraz Klinika Chirurgii Mazan - prywatna placówka o szerokim zakresie usług medycznych podpisały porozumienie o współpracy. http://www.centermed.pl http://klinika-mazan.pl  

Platforma Sharepoint – Wdrożenie

Dnia 31.10.2016 uruchomiona zostanie platforma wymiany informacji i danych SharePoint. Umożliwi ona sprawny i szybki kontakt pomiędzy członkami MedCluster, umożliwi wymianę informacji, know-how czy dobrych praktyk. Dzięki tej usłudze członkowie Klastra będą mogli pozyskiwać partnerów do projektów, znaleźć interesujące środki finansowania czy nawiązać nowe kontakty krajowe oraz zagraniczne. Wszyscy aktualni członkowie otrzymają szczegółowe informacje oraz [...]