wschodni-kongres-gospodarczy

W dniach 22-23 września br. odbędzie się w Białymstoku III Wschodni Kongres Gospodarczy. W trakcie kongresu obędzie 30 debat i sesji dyskusyjnych z udziałem top menedżerów, ekspertów, polityków, liderów życia gospodarczego oraz przedsiębiorców z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy.

Wśród zaproszonych przedstawicieli biznesu, nie zabraknie Koordynatora MedCluster Andrzeja Witka, który weźmie udział w panelu dotyczącym rozwoju  innowacji  sektora medycznego z perspektywy Polski Wschodniej. Do udziału w tym panelu zaproszeni zostali również:

Jan Borys – Kierownik, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w  Białymstoku, Michał Charkiewicz – Prezes Zarządu, ChM Sp. z o.o. Marcin Moniuszko – Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Bogusław Plawgo – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Hanna Trębacz – Prorektor do Spraw Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Władze samorządowe i państwowe na dwudniowej debacie o wyzwaniach gospodarczych Polski Wschodniej reprezentować będą m.in.: Adam Brożek, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju RP, Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży, Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju RP, Dawid Lasek, podsekretarz stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, Jerzy Leszczyński, marszałek Województwa Podlaskiego, Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm RP, minister pracy i polityki społecznej w latach 2011-2015, Sławomir Sosnowski, marszałek Województwa Lubelskiego, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i Marek Ziółkowski, podsekretarz stanu ds. Polityki Wschodniej i Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  W trakcie kongresu przewidziano również wystąpienie Gościa Specjalnego: Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów RP.

Więcej informacji na stronie:

http://www.wschodnikongres.eu/