W dniu 2 Czerwca 2016 r. w  Laboratorium Automatyki Budynkowej, Klastra Inteligentnego Budownictwa w Małopolsce, odbyło się spotkanie członków Forum Klastrów Małopolski. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy zainteresowanymi inicjatywą stronami, które zamierzają powołać Fundację „Forum Klastrów Małopolski”. Nowa jednostka organizacyjna sformalizuje pracę działającej sieci współpracy, będzie reprezentować  obecnych członków Fundacji, ale jest też otwarta na wszystkie klastry działające i pragnące działać w regionie małopolskim.

Więcej informacji na stronie:

http://www.forumklastrow.pl/index.php/aktualnosci